Uw dossier in handen van vakmensen

NV Fiscaal Buro Ghesquière is gespecialiseerd in accountancy, fiscaal en vennootschapsrechtelijk advies in alle mogelijke sectoren; voor KMO - vennootschappen en éénmanszaken met bijzondere aandacht voor de vrije beroepen en hun samenwerkingsverbanden.

Onze cliënten van vrije beroepen situeren zich in belangrijke mate in de sector van de gezondheidszorg, oprichting en fiscale begeleiding van vennootschappen van medische vrije beroepen, in het bijzonder artsen en apothekers, is één van onze grote troeven.

Daarnaast staat ons kantoor in voor de fiscale begeleiding van vele dienstverlenende vennootschappen zoals management - en patrimoniumvennootschappen, holdings en financiële vennootschappen.

Onze mensen zorgen voor een individuele en persoonlijke begeleiding van uw dossier, dat met grote toewijding en grote nauwkeurigheid behandeld wordt. Ons team valt uiteen in drie afdelingen: Advies/strategie, accountancy/fiscaliteit en administratie/backoffice.

Wettelijke opdracht van accountant en belastingconsulent

De titel van accountant en belastingconsulent is wettelijk beschermd. Geen andere natuurlijke personen of rechtspersonen mogen de titel van accountant en/of belastingconsulent dragen dan diegenen die erkend worden door het Institute for Tax Advisors and Accountants (ITAA).
Men wordt accountant of belastingconsulent bij het ITAA mits te voldoen aan een aantal wettelijke eisen, onder meer het behalen van bepaalde diploma’s in de economische en juridische sfeer, het voldoen aan het ingangsexamen, het volgen van opleiding en stage en het slagen voor het eindexamen.
Externe leden worden ingeschreven op de deellijst van de externe accountants op de dag van de eedaflegging voor de rechtbank van koophandel.

Meer informatie over deze wettelijke bepalingen vindt u op de website van het ITAA (www.itaa.be).