Diensten

Ontdek hieronder al onze diensten.


Van belastingaangiften tot complexe fiscale vraagstukken, wij staan klaar om u te begeleiden en te ondersteunen. Neem vandaag nog contact op voor een persoonlijke aanpak die voldoet aan al uw fiscale behoeften.

Accountancy

 • Vervullen van de wettelijke verplichtingen inzake vennootschapsboekhouding en boekhouding van vrije beroepen en éénmanszaken.
 • Vervullen van BTW verplichtingen
 • Bijstand van de interne afdeling boekhouding van bedrijven en audit van de intern gevoerde boekhouding
 • Begeleiding van de eindejaarsafsluiting, opmaken van de jaarrekening
 • Boekhoudkundige bijstand en advies aan ondernemingen, éénmanszaken en vrije beroepen
 • Waardering van ondernemingen in het kader van overnames en begeleiding van overnames

Fiscaliteit

 • Fiscaal advies en praktische begeleiding in alle aangelegenheden inzake inkomstenbelasting, directe en indirecte belastingen, keuze ondernemingsstructuur, tax planning, fiscale optimalisatie, rulingprocedures, kortom de volledige fiscale opvolging van een fiscaal dossier.
 • Vertegenwoordiging en verdediging van vennootschappen, vrije beroepen en éénmanszaken ten aanzien van de fiscale overheid
 • Opvolging van bezwaarprocedures en fiscale gerechtsprocedures van vennootschappen, vrije beroepen en éénmanszaken
 • Begeleiding van startende ondernemingen en vrije beroepen; opmaak financieel plan, aanvraag kredieten, opmaak statuten, aansluiting ondernemingsloket, aanvraag KBO - en BTW nummer....)
 • Fiscale begeleiding van vennootschappen van vrij beroep, managementvennootschappen, holdings en patrimoniumvennootschappen
 • Oprichting van associaties en samenwerkingsverbanden tussen vrije beroepen
 • Fiscale studies inzake fiscale optimalisatie van familievermogens, successieproblematiek en vermogensplanning
 • Fiscale begeleiding van Verenigingen zonder Winstoogmerk, feitelijke verenigingen, maatschappen en associaties
 • Oprichting en begeleiding van BTW eenheden
 • Opmaak van financiële plans bij oprichting vennootschappen, overnames van bedrijven
 • Adviezen bij overname van apotheken

Vennootschapsrecht

 • Oprichting van vennootschappen, adviezen inzake vennootschapswetgeving, kortom de volledige vennootschapsrechterlijke begeleiding van vennootschappen, maatschappen, associaties van vrije beroepen en feitelijke verenigingen in alle stadia van hun bestaan
 • Vervullen van de wettelijke verplichtingen bij jaarlijkse, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen, statutenwijzigingen en vereffeningen
 • Adviezen en begeleiding van fusies van ondernemingen, gehele of partiële splitsingen, inkoop van eigen aandelen, herstructurering van bedrijven, omvorming van vennootschapsvormen en overdracht van handelszaken en vennootschappen
 • Vervullen van de deontologische verplichtingen van artsen, apothekers, advocaten, notarissen, architecten, kortom elk vrij beroep, dat bij oprichting van vennootschap deontologische goedkeuring dient te bekomen van zijn beroepsvereniging