Accountant

Diensten van de accountant


De accountant

De accountant kan zijn diensten verlenen aan privé ondernemingen, openbare instellingen of aan elke belanghebbende persoon of instelling.

Deze diensten kunnen bestaan uit de volgende werkzaamheden:

 1. Het nakijken en controleren van boekhoudstukken
 2. Zowel privé – als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen.De analyse met boekhoudkundige procédés van de positie en de werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s.
 3. Boekhoudkundige en administratieve diensten organiseren of adviezen verstrekken dienaangaande
 4. De boekhouding van derden organiseren en voeren
 5. Advies verstrekken in alle belastingaangelegenheden
 6. Belastingplichtigen bijstaan in alle belastingaangelegenheden
 7. Het vertegenwoordigen van belastingplichtingen
parallax background

Bijzondere controleopdrachten

De externe accountant is bevoegd om bijzondere controleopdrachten uit te voeren.
De vennootschapswetgeving voorziet dat bij een aantal belangrijke verrichtingen van vennootschappen de tussenkomst van een boekhouddeskundige verplicht is.
De externe  accountants zijn op grond van deze wetgeving bevoegd om de volgende controleopdrachten te verrichten:

 1. Uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen
 2. Beperking of opheffing van het voorkeurrecht
 3. Vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individuele onderzoeks – en controlebevoegdheid
 4. Omzetting van een CVOA in een CVBA
 5. Omzetting van een VOF of een CVOA in een vennootschap met een andere rechtsvorm
 6. Omzetting van een Comm. V., een Comm. V. A. een NV in een vennootschap met een andere rechtsvorm
 7. Omzetting van een VZW in een vennootschap met sociaal oogmerk
 8. Fusie van vennootschappen
 9. Splitsing van vennootschappen (behoudens unanieme verzaking door de aandeelhouders.Niettemin is steeds een controleverslag mbt. de inbreng in natura vereist, hetgeen uitsluitend door een bedrijfsrevisor mag worden opgesteld)
 10. Vereffening van vennootschappen
 11. Uitkoopbod