Accountant

Diensten van de belastingconsulent


De belastingconsulent

Volgens de nieuwe wetgeving betreffende de organisatie van boekhoudkundige en fiscale beroepen is de titel van belastingconsulent, net als die van accountant, een beschermde titel.
Buiten de personen met de hoedanigheid van belastingconsulent,mogen vennootschappen en natuurlijke personen de titel van belastingconsulent, of een term die verwarring kan scheppen, niet gebruiken.

Elek persoon met de hoedanigheid van belastingconsulent wordt op verzoek ingeschreven op de deellijst van externe belastingconsulenten wanneer hij alle of sommige werkzaamheden als belastingconsulent, exclusief, in hoofdzaak of bijkomend,uitoefent buiten het kader van een arbeidsovereenkomst of een betrekking bij de overheid.

De functie van belastingconsulent bestaat erin van:

  • Advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden
  • Belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen
  • Belastingplichtigen te vertegenwoordigen